Terminologia

zloz-wniosek

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

Budżet domowy – to zestawienie dochodów i wydatków wszystkich członków rodziny

Chwilówka

Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące konkretnej osoby, które pozwalają na jej identyfikację

Dłużnik – to osoba, która jest odpowiedzialna za zobowiązania, które zaciągnęła w innych podmiotach lub u innych osób

KRD – Krajowy Rejestr Długów

MikroPożyczka – zwana niekiedy chwilówką – szybka pożyczka gotówkowa – udzielana najczęściej na krótki okres czasu zgodnie  z jej nazewnictwem – często do jednej spłaty

Okres bezodsetkowy – termin po upływie, którego są dopiero naliczane odsetki od zobowiązania finansowego

Okres spłaty

Opłata rejestracyjna – to opłata jednorazowa od rejestracji danych w firmie np: założenie konta, zarejestrowanie danych osobowych

Oprocentowanie – to stopa procentowa lub środki jaki można zyskać lub trzeba oddać za udostępnienie środków finansowych – kapitału

Osoba fizyczna – to każdy człowiek od narodzin do śmierci

Poręczyciel – to osoba która ponosi odpowiedzialność, poświadcza i ręczy majątkiem za kredyto-/ pożyczkobiorcę

Pożyczka online –  zaciągana od chwili złożenia wniosku przez internet

Pożyczka pozabankowa – jest to pożyczka udzielona przez instytucje inne od banków tzw. parabanki

Rejestr firm pożyczkowych – spis firm udzielających pożyczek pozabankowych

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania uwzględniająca odsetki, prowizje i inne opłaty związane z pożyczką, kredytem

Wcześniejsza spłata – zwrot pełnej wartości zobowiązania finansowego przed wyznaczonym terminem spłaty

Weksel – to papier wartościowy, który pozwala na egzekucję zobowiązania finansowego na drodze sądowej

Windykator – to osoba, która jest odpowiedzialna za odzyskanie zaległości od dłużnika

Zdolność kredytowa – to możliwość spłaty kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania finansowego w określonej wysokości i określonym czasie